top of page
HET BEDRIJF, DE VISIE EN WERKWIJZE

TRAININGEN

CUSTOM MADE AANPAK
Om tot de beste teamprestaties te kunnen komen stellen wij het individu centraal

 

In de WE BY ME teamtraining gaan we uit van de kracht van het individu. Het individu is dé schakel binnen het team die het verschil maakt tussen prestaties en topprestaties. De trainingen bieden het team en/of de manager een duidelijk beeld van de kwaliteiten en mogelijkheden, die bepalend zijn om tot een high performance team te komen. In de trainingen worden methodes uit de topsport toegepast en in het bijzonder de zeilsport. In de zeilsport worden vaak, onder de moeilijkste omstandigheden, met de beste professionals ongekende prestaties geleverd. De motivatie van topzeilers is wereldwijd gelijk; samen tot de beste prestaties komen en deze ook continueren.

 

What's your motivation?

Van performing team naar high performing team in vier stappen!

 

In deze training werken we in vier stappen toe naar een cultuur waarbij topprestaties het resultaat zullen zijn. Het team voert opdrachten uit en deze worden beoordeeld en geëvalueerd. Door coaching, bijsturing en verfijning op detail perfectioneren wij de teamprestatie tot het beste resultaat.

 

Stap 1 Motivatie

Maak kennis met ieders motivatie. Wat vinden de deelnemers goed of slecht in het samenwerkingsverband?

Stap 2 Bewustwording

Wat is fysiek nodig om tot topprestaties te komen.

Stap 3 Taakverdeling

Wie wil wat doen? Wie kan wat het beste doen? Waar hebben we sturing nodig en maken wij gebruik van externe aanvullende kennis.

Stap 4 High performing

Na de oefeningen en uitvoering van de opdrachten worden de ervaringen of ideeën opnieuw besproken en geïnventariseerd.  Dit is de Storming fase. Doormiddel van procesoptimalisatie wordt er doorgetraind van performing naar high performing. 

 

De training is voor 80% gebaseerd op oefeningen waaraan men zelf deelneemt en heeft daarmee een hoog interactief karakter.

trainingen-anker
Een Training van WE BY ME zorgt ervoor dat u:

 

 • geïnspireerd bent het optimale uit uw team te halen.

 • een betere kijk heeft op ieder teamlid en zijn motivatie.

 • leert dat teamwork begint bij het individu. 

 • de balans weet te vinden tussen talent en motivatie.

 • een cultuur kunt creëren van topprestaties binnen uw team.

 • de mensen binnen uw organisatie het verschil laat maken in 2020.

 • ieder team lid meegeeft, ondanks onderlinge verschillen in motivatie, dat ieder  individu het verschil kan maken.

 • de simpele dingen extreem goed aanpakt zodat er ruimte komt voor innovatie.

Voor wie is deze training:

 

De training is bedoeld om managers, teams of organisaties op een inspirerende manier te laten kijken naar teamwork. Het geeft de motivatie om ook op individuele basis aan de gang te gaan met teamwork. ​

Projectmanagement teams

 

 • Bij projecten is het belangrijk om snel resultaten te boeken. De WE BY ME methode brengt uw team binnen 1 dag in de juiste mind-set om tot een topprestatie te komen.

 • De cultuur wordt bepaald binnen het team. Hoe willen we met elkaar samenwerken en hoe gaan we met elkaar om. Heel belangrijk is, hoe willen we aan het einde van het project naar elkaar kijken!

 • Door bullet-pointing worden heel snel de standaard processen in kaart gebracht en bekeken hoe we deze processen zo effectief mogelijk kunnen uitvoeren.

 • Taken worden verdeeld aan de hand van talent en motivatie. Additioneel wordt geïdentificeerd waar eventueel externe kennis nodig is.

 • Door bestaande processen te complementeren met nieuwe ideeën streven we naar een betere prestatie.

Productieteams

 

 • De doelstelling wordt duidelijk met het team gevormd. Er wordt gezorgd dat iedereen een goede kennis heeft van de effecten van de doelstelling op de overall performance van de organisatie.

 • De manier van werken wordt samen vastgesteld door te kijken wat ieder individu belangrijk vindt in het werken binnen een team.

 • Het uit te voeren werk wordt geanalyseerd en verdeeld onder het team op basis van talent en motivatie

 • Er wordt geanalyseerd waar binnen het team geïnvesteerd moet worden om een tekort aan eventuele kennis of resources aan te vullen.

Managers

 

 • Managers worden geïnspireerd om naar de doelstellingen van elk individu te kijken binnen zijn team.

 • Kennisverrijking.

bottom of page